Malignt melanom

Vad är Malignt Melanom?

Till de vanligaste former av cancer hör malignt melanom. Antalet fall ökar år för år. 2011 drabbades 3 350 personer i Sverige. Malignt melanom drabbar både kvinnor och män i alla åldrar. Man misstänker att ökningen beror på den stadiga trenden att sola för att bli brun i kombination med att ozonskiktet är tunnare. Den mest kända riskfaktorn är hög exponering för UV-strålning från sol och solarium. Malignt melanom uppträder oftast på huden men kan även förekomma i ögon, vulva och slemhinnor.

Denna typ av cancer utvecklas över en lång tid och kan ha påbörjats redan från att vi bränt huden som barn för att sedan visa sig på huden när vi är vuxna. Det finns mycket som även pekar på ärftlighet. 8-10% av alla fall av malignt melanom är tydligt kopplade till ärftlighet. Det innebär att har du en förstagradssläkting som drabbats så löper du ca 8 gånger större risk att drabbas av denna cancerform. På kvinnor är malignt melanom vanligast på underbenen och på män är den vanligast på bålen.

Vanliga symtom är födelsemärken som blöder, kliar, ändrar färg, växer och ändrar form. Vid misstanke att du drabbats bör du omedelbart uppsöka hudläkare för undersökning. Idag finns flertal olika tekniker för att undersöka och även för att behandla malignt melanom. Den vanligaste och mest effektiva behandlingen är att operera bort hudförändringen. Detta kan räcka såvida inte cancerformen hunnit börja sprida sig. I dom fallen kan man behöva behandla med strålning och medicinering. Det kan vara livsavgörande hur fort du uppsöker läkare efter upptäckt av förändringar på huden.

Ett av de mer effektiva sätten att skydda sig mot UV-strålning och malignt melanom är fysikalisk solskydd som effektivt reflekterar bort strålningen från hudens yta.
Våra solskydd är fysikaliska och godkända av läkemedelsverket. Viktigt är att bättra på solskyddet ofta och generöst. MARIA ÅKERBERG’s solskydd finns med spf 15 och 20 och lämpar sig väl att använda på barn. Våra solskydd är dessutom 100% ekologiska.